ไทยเตรียมพร้อมเป็นประธานอาเซียนปี 2562

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน 2562 พร้อมกล่าวก่อนการประชุมว่า ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เดือนพฤศจิกายนปีนี้ ประเทศไทยจะเข้ารับมอบการเป็นประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ ซึ่งจะมีการจัดประชุมใหญ่ 2 ครั้งในปี 2562 และมีการประชุมย่อยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องอีกหลายครั้ง จึงขอให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนให้การประชุมทั้งหมดสำเร็จ ซึ่งการเตรียมการจัดการประชุมของอาเซียนนั้น ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย หรืออาเซียน แต่ต้องคำนึงถึงระดับโลก ที่จะต้องมีการเชื่อมโยงกับหลายประเทศ หลายกลุ่มนอกอาเซียน ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ช่วยกันนำเสนอให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูล โอกาส และความท้าทาย ที่จะได้จากการประชุมอาเซียน