Green Report : ความคืบหน้าแก้ปัญหาคนกับลิง จ.ลพบุรี

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ข้อสังเกตของผู้ที่คุ้นเคยใกล้ชิดกับลิงศาลพระกาฬ มายาวนานมองว่า พฤติกรรมลิงที่นี่เปลี่ยนแปลงไป ก้าวร้าวมากขึ้น ดุร้ายมากขึ้น ทั้งยื้อแย่งอาหารจากนักท่องเที่ยว ทำลายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เดินกีดขวางถนน หลังถูกจับทำหมันถึง 2 ครั้ง เพื่อควบคุมประชากรลิงไม่ให้เพิ่มขึ้น และลดผลกระทบระหว่าง ลิงกับคน

สัตวแพทย์ ได้ขอให้ คนในพื้นที่เปิดใจ และสนับสนุนการคุมกำเนิดลิง เพราะถ้าไม่ทำประชากรลิงจะเพิ่มขึ้นอีกนับหมื่นตัว พร้อมยืนยันการทำหมันไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมประชากรลิง

ถึงแม้การทำหมันลิงจะช่วยไม่ให้ประชากรลิงในพื้นที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่จะทำให้คนอยู่ร่วมกับลิงอย่างสันติ และไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ในช่วงที่ยังต้องรอการก่อสร้าง สวนลิงโพธ์โพธิ์ 9 ต้น การปรับตัวของคนที่พบเจอลิงศาลพระกาฬ จึงยังเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด

นอกจากโครงการก่อสร้างสวนลิงโพธิ์ 9 ต้น ที่จะเป็นแหล่งให้ลิงพักอาศัยแล้ว เล็งที่จะก่อสร้างนิคมลิง ซึ่งเป็นจะเป็นแผนในอนาคต ที่มีลักษณะพื้นที่ใหญ่กว่า

แม้วันนี้ปริมาณและพฤติกรรมของลิงในจังหวัดลพบุรีจะเป็นปัญหากับคนบางส่วน ก่อความเดือดร้อนรำคาญใจ แต่ลิงก็คือสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี สร้างสีสันและรอยยิ้มให้ผู้ที่พบเห็นได้เสมอ หากเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

ทางจังหวัดลพบุรี จะดำเนินการดูแลสุขภาพและควบคุมประชากรลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีในระยะสั้น ครอบคลุมระยะเวลา 7 เดือน โดยจะเริ่มดำเนินการช่วงแรกระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคมนี้

Tag : Green Report