ขอให้ตรวจสอบการปักเสาไฟฟ้า รุกที่ชาวบ้าน จ.เพชรบุรี

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 15:40 น.

Views

ชาวแก่งกระจาน ยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการปักเสาไฟฟ้ารุกล้ำพื้นที่ของชาวบ้าน โดยไม่บอกให้ทราบ

ชาวบ้าน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ที่อาศัยอยู่ในแนวถนนสาย เขื่อนเพชร-แก่งกระจาน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมแก่งกระจาน เพื่อให้ทางอำเภอและจังหวัด ตรวจสอบกรณีที่ทางหลวงแก่งกระจาน อนุญาตให้มีการปักเสาไฟฟ้ารุกล้ำพื้นที่ของชาวบ้าน โดยไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านทราบ โดยชาวบ้านยืนยันว่าพื้นที่ที่มีการปักเสารุกล้ำนั้น เป็นพื้นที่เก่าแก่สมัยตั้งแต่บรรพบุรุษ กระทั่ง การไฟฟ้าเข้ามาดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งชาวบ้านไม่เคยทราบมาก่อน ทำให้กลัวว่าเสาไฟฟ้าจะพาดผ่านบ้านเรือน ส่งผลกระทบในระยะยาว

สำหรับการยื่นหนังสือร้องเรียนในครั้งนี้มี ปลัดอาวุโสอำเภอแก่งกระจาน เป็นผู้รับมอบ พร้อมให้ข้อมูลว่าแต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นของชลประทาน แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ของราชพัสดุ หรือของชาวบ้าน ส่วนประเด็นการปักเสาไฟฟ้าที่มีการรุกล้ำพื้นที่จาก 20 เมตร เป็น 40 เมตร จะได้ประสานทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านตามหลักความจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน เพชรบุรี แก่งกระจาน ปักเสาไฟฟ้ารุกที่ ปักเสาไฟฟ้ารุกที่ชาวบ้าน เสาไฟฟ้ารุกที่ชาวบ้าน เสาไฟฟ้ารุกที่ แก่งกระจาน