7 สีช่วยแชร์ : ต้นแบบเครื่องตะบันน้ำ

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 15:52 น.

Views

7 สีช่วยแชร์ วันนี้ ไปดูต้นแบบชุมชนพอเพียงที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งต้นแบบชุมชนแห่งนี้ ตั้งอยู่ภายในหน่วยงานของทหาร ซึ่งได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องเครื่องตะบันน้ำ มาใช้ เป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงาน

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ต้นแบบเครื่องตะบันน้ำ เครื่องตะบันน้ำ ต้นแบบชุมชนพอเพียง ศาสตร์พระราชา เครื่องตะบันน้ำ ชลบุรี