วัดศรีชุมฟ้องกรมศิลปากร 50 ล้านบาท ทวงคืนมรดกโลก พระอจนะ

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

พระครูสังฆรักษ์ เกรียงไกร สุภาทโว เจ้าอาวาสวัดศรีชุม ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัย เป็นโจทย์ยื่นฟ้องเรียกเงินจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย และกรมศิลปากร จำนวน 50 ล้านบาท พร้อมทวงคืนที่ดินบริเวณที่ตั้งมณฑป "พระอจนะ" ตำนานพระพุทธรูปพูดได้ ซึ่งเป็นมรดกโลก
              
พระครูสังฆรักษ์ เกรียงไกร สุภาทโว กล่าวว่าปมความขัดแย้ง ส่วนหนึ่งมาจากการเก็บค่าเข้าชมโบราณสถานของกรมศิลปากร ที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้นับถือศาสนาพุทธ โดยชาวไทยต้องเสียค่าเข้า 20 บาท ส่วนชาวต่างชาติเสียค่าเข้า 100 บาท เพื่อเข้าไปกราบไหว้พระอจนะ ขณะเดียวกันกรมศิลปากรยังกั้นพื้นที่ลวดหนามแยกเขตสังฆาวาสและเขตโบราณสถาน  ซึ่งถือว่าเป็นการปิดกั้นสิทธิของวัดที่เป็นเจ้าของที่ดิน
              
ดังนั้น จึงต้องการให้มีการยกเลิก เก็บเงินค่าเข้าชมโบราณสถานวัดศรีชุมตลอดไป เพื่อให้ชาวพุทธได้เข้ากราบไหว้พระอจนะได้ และต้องการให้กรมศิลปากรชี้แจงการใช้จ่ายเงิน จากการเก็บค่าเข้าชมโบราณสถาน รวมทั้งต้องการให้ศาลชี้ชัดว่า สิทธิในการครอบครองที่ดินบริเวณที่ตั้งมณฑปพระอจนะ เป็นของทางวัดศรีชุมหรือของกรมศิลปากร
              
ด้าน นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ชี้แจงว่า พื้นที่ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ถือว่าเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน โดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ดูแล ซึ่งการเก็บค่าเข้าชมโบราณสถาน ก็เป็นการบริหารจัดการทั่วไป โดยเงินที่จัดเก็บได้นำไปไว้ใน "กองทุนโบราณคดีทั่วประเทศ"  เพื่อใช้ทำนุบำรุงและซ่อมแซมโบราณสถานต่อไป
              
สำหรับวัดศรีชุม สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีพระอจนะเป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ในมณฑป โดยได้ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2478 จากนั้นปี 2496 กรมศิลปากรได้เริ่มบูรณะซ่อมแซมมาตลอด จนสำนักสงฆ์วัดศรีชุมเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งทางอธิบดีกรมศิลปากร ยืนยันว่า ทางกรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะวัดศรีชุมก่อนที่จะมีสำนักสงฆ์วัดศรีชุมเข้ามาอีกด้วย

Tag : พระอจนะ ฟ้องกรมศิลปากร