แม่น้ำโขงลดลงมีผลกระทบเรือสินค้า จ.เชียงราย

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นี่เป็นภาพมุมสูงของทีมโดรน บันทึกภาพมุมสูงของแม่น้ำโขง ที่ไหลผ่านเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยแม่น้ำโขง ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน ระดับน้ำลดลง จากระดับน้ำในช่วงที่ผ่านมา มีระดับน้ำกว่า 2 เมตร แต่ระดับน้ำวันนี้ ลดเหลือเพียง 1.8 เมตร ทำให้พบเห็นสันดอนทราย โผล่ขึ้นมาเป็นบริเวณกว้าง

นายสุรนาท ศิริโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ 1 จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขณะนี้ระดับน้ำ ในแม่น้ำโลงลดลงมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจาก เขื่อนจิ่งหง เมืองเชียงรุ้ง ประเทศจีน ได้ลดปริมาณการระบายน้ำลงไปยังพื้นที่ท้ายเขื่อน และปริมาณฝนที่ลดลง ส่งผลให้แม่น้ำโขงบางช่วงที่ไหลผ่านอำเภอเชียงแสน พบเห็นสันดอนทรายเป็นแนวยาว

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ 1 จังหวัดเชียงรายยังกล่าวอีกว่า แม่น้ำโขงที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อเรือบรรทุกสินค้า เนื่องจากจะต้องลดปริมาณการบรรทุกสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่งสูงขึ้น เนื่องจากจะต้องใช้เรือบรรทุกสินค้าหลายลำ