กรมประมงยืนยัน ปลานำเข้าจากเมืองฟูกุชิมะ ล็อตที่ 2 ปลอดภัย ไร้สารกัมมันตรังสี

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ยืนยันว่าปลาลิ้นหมา จำนวน 130 กิโลกรัม ที่นำเข้าจากเมืองฟูกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา ปลอดภัยและได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการอาหารและยาแล้วว่าไม่มีสารกัมมันตรังสีตกค้าง โดยช่วงที่มีการนำเข้าสินค้าดังกล่าว กรมประมงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เก็บตัวอย่างสินค้าทั้งหมดนำส่งให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตรวจสอบและขอความร่วมมือกับบริษัทผู้นำเข้า ห้ามกระจายสินค้าจนกว่าผลการตรวจสอบทางวิชาการจะปรากฏ ซึ่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบสินค้าประมงทั้งหมดพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือมีการปนเปื้อนไม่เกิน 500 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

นอกเหนือจากการตรวจสอบของไทย ทางสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ก็ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสารกัมมันตรังสีในสินค้าประมงของเมืองฟูกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ให้ศูนย์บัญชาการรับมือภัยพิบัตินิวเคลียร์ รับทราบในทุกสัปดาห์ ซึ่งหากพบค่ามาตรฐานอาหารเกิน 100 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม รัฐบาลญี่ปุ่น จะสั่งระงับการส่งออกทันที

Tag : สารกัมมันตรังสี ปลาฟูกุชิมะ ปลาญี่ปุ่น