เดินหน้าประเทศไทย : กองทุนยุติธรรม ความเป็นธรรมที่ทุกคนเอื้อมถึง

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 18:43 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : กองทุนยุติธรรม ความเป็นธรรมที่ทุกคนเอื้อมถึง

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
พิธีกร : ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์, นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์
แขกรับเชิญ : ธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 12 มีค 61 กองทุนยุติธรรม ความเป็นธรรมที่ทุกคนเอื้อมถึง ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์ นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์ ธวัชชัย ไทยเขียว