หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดคลองสามเสน เขตพญาไท และเขตราชเทวี

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังพญาไท ซึ่งเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" มีการแบ่งกำลังออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พื้นที่คลองสามเสน และบริเวณโดยรอบ ในพื้นที่เขตพญาไทและเขตราชเทวี เริ่มตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำสามเสน ผ่านสวนพญาไทภิรมย์ วัดมะกอก สิ้นสุดที่ถนนพหลโยธิน ระยะทางรวม 2 กิโลเมตร มีการเก็บขยะและเศษวัชพืชในคลอง ตัดแต่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กวาดพื้น และล้างทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ซึ่งการทำความสะอาดคลองสามเสนในวันนี้จะช่วยให้น้ำในลำคลองไหลลงสู่บึงมักกะสันได้รวดเร็ว และเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และสัตว์มีพิษที่อาศัยอยู่ริมฝั่งคลอง

สำหรับการปฏิบัติงานเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในห้วงนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยจะทำความสะอาดคลองสามเสน บึงมักกะสัน คูน้ำข้างถนนวิภาวดีรังสิต และคลองเปรมประชากร

Tag : เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสา คลองสามเสน จิตอาสา หน่วยพระราชทาน