มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่เรือนจำและทันฑสถาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

ที่เรือนจำกลางคลองเปรม นายธงทอง จันทรางศุ รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ไปมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ และทันฑสถาน เขต 10 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานมูลนิธิฯ ทรงห่วงใยผู้ต้องขังในด้านชีวิตความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ และการพัฒนาพฤตินิสัยและจิตใจ โดยสิ่งของที่นำไปมอบ ประกอบด้วย ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวสินเหล็ก น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำหมักรักษ์โลก และน้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้ในการเกษตร และขับไล่แมลงให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ

ทั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระดำริให้พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง ทั้งด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและจิตใจ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษมีโอกาสพัฒนาความสามารถทางอาชีพ มีทัศนคติในเชิงบวก และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

Tag : มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภา สภากาชาดไทย มอบสิ่งของให้ผู้ต้องขัง