ร้องนายกฯ ถูกยื้อตรวจรับอาคาร เพราะไม่จ่ายสินบน จนท.รัฐ ขอรถ 1 คัน เงิน 2 ล้าน

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 07:23 น.

Views

ผู้รับเหมารายย่อยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกยื้อการตรวจรับอาคาร เพราะไม่จ่ายค่าสินบนให้เจ้าหน้าที่รัฐ จนต้องถูกปรับค่าเสียเวลา ร้องนายกรัฐมนตรีผ่านสื่อมวลชน

นายวัฒนชัย ศรีธรรม ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สุดทน! ขอสื่อมวลชนช่วยเป็นสื่อกลาง ดับเครื่องชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ ในการร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หลังจากเข้ามารับช่วงเหมาก่อสร้างอาคารให้กับโรงพยาบาลปากพนัง เนื่องจากผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงาน และได้มีการส่งมอบอาคารให้เปิดใช้ไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2560

ตามสัญญาจะมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 8 งวด แต่งวดสุดท้ายจำนวน 17 ล้านบาทเศษ ที่ต้องเบิกในเดือนสิงหาคม แต่ยังไม่ได้รับ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจการจ้างยังไม่เซ็นหนังสือตรวจรับอาคารดังกล่าว ตนเองจึงเข้าไปติดต่อทวงถามจากนายช่างโยธาชำนาญการ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น 1 ในคณะกรรมการ แต่นายช่างโยธาขอรถ 1 คัน เมื่อตนเองเพิกเฉยไม่ทำตามที่นายช่างโยธาต้องการ เรื่องก็ไม่คืบหน้า จึงเข้าไปปรึกษานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนั้น กลับถูกเรียกค่าช่วยเหลือเป็นเงินเกือบ 2 ล้านบาท

นายวัฒนชัย บอกว่า ยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่จังหวัด ก็ไม่ได้รับคำตอบ ผ่านไป 6 เดือนที่ตนเองต้องแบกภาระค่าดอกเบี้ย ค่าแรงงานลูกน้อง และค่าของที่ลงทุนไป จึงยื่นเรื่องไปที่ สตง. ก็มีการส่งเรื่องมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัด สุดท้ายจึงขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผ่านสื่ออีกครั้ง เพราะหนังสือร้องเรียนอาจไปไม่ถึงมือนายกรัฐมนตรี

Tag : สนามข่าว 7 สี เรียกรับสินบน สินบน เจ้าหน้าที่เรียกสินบน เจ้าหน้าที่รัฐเรียกสินบน โรงพยาบาลปากพนัง