ที่ประชุม ครม. ยังไม่พิจารณางบติดตั้งระบบไอทีอาคารรัฐสภาใหม่

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 07:25 น.

Views

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเสนองบประมาณจาก ครม. เพื่อจัดทำระบบเทคโนโลยีของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ กว่า 8,000 ล้านบาท เพื่อการติดตั้งระบบควบคู่ไปกับการก่อสร้างที่ต้องการให้เสร็จภายในปีนี้ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ในปีหน้า ไปติดตามบรรยากาศการประชุม รวมถึงวาระอื่น ๆ ที่น่าสนใจจาก คุณณัฐชนน อาภาศรีรัตน์ รายงานสดจากทำเนียบรัฐบบาล

Tag : สนามข่าว 7 สี ระบบเทคโนโลยีของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประชุม ครม ประชุม ครม วันนี้ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ รัฐสภาแห่งใหม่ ประชุมคณะรัฐมนตรี