พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 มีนาคม 2561

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 มีนาคม 2561
ลมตะวันออกพัดนำความชื้นมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน แต่พื้นที่ตอนบนความกดอากาศสูงมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีทั้งอากาศร้อนและฝนฟ้าคะนอง ส่วนกรุงเทพมหานคร มีเมฆบางส่วนและฝนตกประปราย อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 36-38 องศาเซลเซียส…

Tag : อุณหภูมิโลก พยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้