จีนไฟเขียวไก่ไทยไปจีนครั้งแรก

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานการขึ้นทะเบียนหรือรับรองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ (Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China หรือ CNCA) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ของไทยจำนวน 7  ราย สามารถส่งออกสินค้าเนื้อไก่ไปจีนได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา
              
สำหรับความเป็นมาของการเปิดตลาดส่งออกเนื้อไก่ไปจีนในครั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีนโยบายสนับสนุนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ไปยังตลาดแห่งใหม่ กรมปศุสัตว์จีนจึงเชิญคณะเจ้าหน้าที่จีน  9  คน เดินทางมาประเทศไทยเพื่อทำการตรวจสอบระบบการกำกับดูแลผลิตเนื้อสัตว์ปีกของไทย และตรวจสอบโรงงานเชือดสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก รวม 19 แห่ง โดยหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น ทางจีนมีความพึงพอใจอย่างมาก จนนำไปสู่การกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และได้ให้การรับรองโรงงานแล้ว  7  แห่ง ส่วนอีก 12 แห่ง ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการปรับปรุงโรงงาน