งานมหกรรมสินค้าฯ 19 จังหวัดภาคกลางประสบความสำเร็จ

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 00:18 น.

Views

งานมหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยวของดี 19 จังหวัดภาคกลาง ที่จัดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะสินค้าพื้นบ้าน เช่น น้ำตาลสด และปลาสลิด ส่งผลดีต่อการกระจายรายได้สู่ชุมชนและยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ ที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางขึ้นมาซื้อถึงภาคกลาง