โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 01:15 น.

Views

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ 36 ชุมชน ออกให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย" ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

วันแรกออกให้บริการชุมชนซอยน้ำทิพย์ ชุมชนดอนสวรรค์ และชุมชนท่าสินค้า โดยจะออกให้บริการจนครบทั้ง 36 ชุมชน หรือภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้