ระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน กทม. ยังไม่พบการติดเชื้อในคน

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ที่ชุมชนการเคหะฉลองกรุง หน่วยเคลื่อนที่จากเขตหนองจอก ออกปฏิบัติการ ไปบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้สัตว์เลี้ยงของประชาชน ที่นำออกมารับบริการ และในช่วง 6 วันที่ผ่านมา เขตหนองจอก ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัข และแมวไปแล้ว ในชุมชนพื้นที่ต่างๆ รวมกว่า 680 ตัวอย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่ ไม่พบการระบาดทั้งในคน และในสัตว์

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพมหานคร จากเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคมปีนี้ พบสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจำนวน 6 ตัว แต่ไม่พบการติดเชื้อในคน ซึ่งปีนี้ทิศทางการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเปลี่ยนไป พบในกลุ่มเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือในเขตดอนเมือง จตุจักร บางซื่อ และบางเขน แนวรอยต่อปริมณฑล

2 ถึง 3 ปี ที่ผ่านมา สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน ลดลงโดย 2 ปีหลังไม่พบการติดเชื้อในคนแล้ว ซึ่งในฤดูร้อน อากาศร้อนจะเป็นตัวกระตุ้นให้สุนัขและแมว หงุดหงิด ถ้าสุนัขที่เป็น จะคลุ้มคลั่งดุร้าย ขอให้สังเกตอาการ เพื่อเป็นการจึงอยากให้ประชาชน นำสุนัขและแมวที่เลี้ยงมารับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามหน่วยให้บริการของกรุงเทพมหานคร  

นอกจากนี้ ข้อมูลจากสำนักอนามัย กทม. พบว่าสุนัขและแมวที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ครึ่งหนึ่ง เป็นสุนัขและแมวจรจัด และ 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นสุนัขและแมวเลี้ยงมีเจ้าของ และอีก 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นสุนัขและแมวกึ่งเลี้ยง ที่อยู่ตามอาคาร วัด โรงเรียน และสำนักงาน

Tag : โรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้า