Green Report : วันช้างไทยกับแผนจัดการระยะยาว

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

พฤติกรรมและอุปนิสัยของช้างป่า ที่เราเห็นถึงความฉลาด ความน่ารัก ทำให้ความผูกพันระหว่างคนกับช้าง เพิ่มมากขึ้น และจากนี้ไปคงได้เห็น ช้างป่าในหลาย ๆ ลักษณะเพิ่มมากขึ้น ตามแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของช้างป่าในไทย ซึ่งล่าสุดพบช้างป่าอาศัยในธรรมชาติประมาณ 3 216 -3341  ตัว ในพื้นที่อาศัยราว 52,000  พันตารางกิโลเมตร ซึ่งแต่ละตารางเมตรที่ช้างป่าอาศัยอยู่จะพบเห็นช้างแต่ละโขลงประมาณ 10 ตัว ไปจนถึง 200 - 300 ตัว โดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ,สลักพระ ,ภูหลวง ,อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีโอกาสพบเห็นและใกล้ชิดพฤติกรรมของช้างมากขึ้น 

ขณะที่แหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่าในปัจจุบัน พบว่าเริ่มมีความไม่เหมาะสม ขาดแคลนแหล่งน้ำ เป็นภูเขา มีความลาดชัน ถูกแบ่งแยกป่าออกจากกันเนื่องจากการขยายตัวของชุมชน พื้นที่เกษตร การก่อสร้างเส้นทางคมนาคม และอ่างเก็บน้ำ ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ช้างป่าออกมาหากินใกล้ชุมชน ทำลายพืชผลการเกษตรรุนแรงมากขึ้น

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง พบมีช้างป่า 180-200 ตัว ในจำนวนนี้มี 10 ตัวออกมาหากินในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ชาวบ้านจึงแก้ปัญหาด้วยการทำสิ่งกีดขวาง เช่น ขุดคูกันช้าง,รั้วไฟฟ้า ซึ่งเป็นกระแสไฟผลักช้างออก แต่ไม่ทำให้ช้างตาย และสร้างรั้วผึ้ง เพราะช้างจะไม่กล้าเข้าใกล้ หากถูกผึ้งต่อย

ส่วนแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช วางแผนนโยบาย 20 ปี เน้นลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า

ลำพังแค่เจ้าหน้าที่ จะแก้ปัญหาให้สำเร็จในทันทีคงไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากเครือข่ายประชาชน และชุมชน ที่ช่วยกันดูแล ช่วยเหลือ ลดความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคน


ขอบคุณภาพ : อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

Tag : Green Report