จังหวัดแพร่เตรียมแผนสำรองน้ำถึงช่วงหน้าร้อนปีหน้า

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ถึงแม้ว่าหลายพื้นที่ในภาคเหนือ สภาพอากาศร้อน และเริ่มแห้งแล้งแต่แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ อาทิ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก มีปริมาณน้ำกักเก็บจำนวนกว่า 8,800 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจำนวนกว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร
              
เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำกักเก็บจำนวนกว่า 6,300 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 66 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
              
ที่จังหวัดแพร่ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก 5 แห่ง มีปริมาณกักเก็บอยู่ที่ 56 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ และยังมีการสำรองน้ำไว้ใช้ สำหรับการอุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตรไปจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคมปีหน้า
              
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพอากาศร้อน ประชาชน และนักท่องเที่ยวลงเรือไปชมแมงกะพรุนน้ำจืด ที่แก่งบางระจัน ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่พบแมงกะพรุนน้ำจืด