คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบศูนย์ขยะเทศบาลเมืองตาคลี ตอนที่ 1

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นี่คือเหตุผลที่เทศบาลเมืองตาคลี ชี้แจงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อครั้งลงพื้นที่ตรวจสอบเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว เหตุใดจึงไม่สามารถเดินตามแผนงานที่บริษัทที่ปรึกษาศึกษาไว้ คือ เมื่อก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะครบวงจร วงเงินเกือบ 80 ล้านบาทแห่งนี้เสร็จ เทศบาลเมืองตาคลีต้องคัดแยกขยะรีไซเคิลไปจำหน่าย ส่วนขยะอินทรีย์นำไปหมักและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีแจกจ่ายเกษตรกร
              
โดยเทศบาลเมืองตาคลี เป็นเจ้าภาพหลักในการรวบรวมขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น 20 แห่ง ตามนโยบายศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม หรือ CLUSTER ZONING มีขยะเฉลี่ยต่อวัน 38 ตัน หลังทดลองใช้แรงงานคนคัดแยก ทำได้เพียงวันละ 3 ตัน จึงใช้วิธีฝังกลบแบบเดิม  
              
สตง.ตั้งข้อสังเกต การว่าจ้างมหาวิทยาลัยชื่อดังศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของศูนย์กำจัดขยะ ในรายละเอียดก็ระบุว่า ใช้แรงงานคนคัดแยกขยะ การที่เทศบาลเมืองตาคลีไม่สามารถคัดแยกขยะได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทำให้สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทั้งที่ก่อสร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2557
              
คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่เทศบาลเมืองตาคลีอีกครั้ง วันที่ 7 มีนาคม เพื่อติดตามความคืบหน้า หลังจากผู้บริหารเทศบาลเมืองตาคลีแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตของ สตง. ว่าจ้างแรงงานคัดแยกขยะ
              
ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 2560 มีค่าจ้างแรงงานกว่า 800,000 บาท ส่วนรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลประมาณ 170,000 บาท

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7