7 สีช่วยแชร์ : วิศวกรรมติดล้อให้โอกาสผู้พิการ

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 15:53 น.

Views

7 สีช่วยแชร์ วันนี้ไปดูเรื่องดี ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าไปศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย กับโครงการ "วิศวกรรมติดล้อ" ไปติดตามชม

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน 7 สีช่วยแชร์ วิศวกรรมติดล้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศกรรมศาสตร์ มจพ