ศาลปกครองกลางให้ กสทช.คืนเงินติ๋มทีวีพูลกว่า 1,500 ล้าน

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

เป็นคำพิพากษาคดีที่ นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ไทยทีวี จำกัด หรือเจ๊ติ๋ม ทีวีพูล ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อให้การประมูลคลื่นความถี่โทรทัศน์ดิจิทัลของบริษัท ไทยทีวี เป็นโมฆะ คืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 2 และค่าเสียหายจากการกระทำของ กสทช. และให้สั่ง กสทช.คืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ หรือ แบงก์การันตี 16 ฉบับ มูลค่า 1,500 ล้านบาท

โดยศาลเห็นว่า กสทช.กระทำผิดสัญญาในการเชิญชวนดำเนินกิจการทีวีดิจิทัลกับบริษัท ไทยทีวี จำกัด จริง แต่สำหรับบริษัทได้ดำเนินกิจการไปแล้ว ต้องชำระค่าใบอนุญาตงวดที่ 2 ยกเว้นแบงก์การันตีค้ำประกันตั้งแต่งวดที่ 3 เป็นต้นไป 1,500 ล้านบาท ให้ กสทช.คืนบริษัท ทั้งนี้ศาลไม่ได้ให้ กสทช.ชดใช้ค่าเสียหาย เพราะการขาดทุนเกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ 

ด้านนางพันธุ์ทิพา พอใจคำพิพากษาที่ชี้ว่า กสทช.ทำผิดสัญญา พร้อมเตรียมยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ศาลสั่งชดใช้ค่าเสียหาย 700 ล้านบาทต่อไป

ขณะที่ตัวแทน กสทช. เตรียมอุทธรณ์คำตัดสินของศาลปกครองเช่นกัน เนื่องจากมีหลายประเด็นที่ศาลไม่ได้นำไปพิจารณา เช่น การไม่หยิบยกการขยายพื้นที่โครงข่ายมาวินิจฉัย ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา และการนำเอาโครงข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ดำเนินการล่าช้า ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องช่องของไทยทีวี เป็นต้น โดยจะรายงานผลคำตัดสินให้คณะกรรมการ กสทช. รับทราบและอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน