นายกรัฐมนตรีปัดเอี่ยวพรรคพลังประชารัฐ

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอความเห็นให้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และร่างที่ว่าด้วยได้มาซึ่ง สว.เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเชื่อ จะไม่ส่งผลกระทบต่อโรดแมปการเลือกตั้งแน่นอน  
              
ทั้งนี้ นายมีชัยกังวลว่าหากมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในภายหลัง อาจกระทบต่อโรดแมปเลือกตั้งที่วางไว้ได้ ดังนั้นจึงเตรียมเสนอความเห็นต่อประธาน สนช.ภายใน 1-2 วันเพื่อให้ดำเนินการเรื่องนี้