คณะรัฐมนตรี เห็นชอบเตรียมออก พ.ร.ก.ควบคุมเงินดิจิทัล

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 20:30 น.

Views

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบออกพระราชกำหนดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้การคุ้มครองประชาชนจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยการออกเป็นร่างพระราชกำหนด เนื่องจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ขาดกฎหมายเฉพาะในการควบคุม เป็นการป้องกันการฉ้อโกงที่อาจนำไปสู่การฟอกเงิน หรืออาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงเป็นการจัดเก็บภาษีรายได้ให้รัฐ จึงถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนต้องออกเป็นพระราชกำหนด ซึ่งพระราชกำหนดดังกล่าวจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า หลังคณะกรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม

คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบงดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 หรือมอเตอร์เวย์ทั้ง 2 สายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งเวลา 00.01 น.ของวันที่ 11 เมษายน - 24.00 น.ของวันที่ 18 เมษายน 2561 เป็นเวลา 8 วัน

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์การใช้รถ ใช้ถนน เพื่อการรายงานเป็นรายไตรมาส ไม่เน้นเพียงช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือสงกรานต์ เพื่อปลุกจิตสำนึกในการเคารพกฎจราจร และเป็นการรณรงค์ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตลอดทั้งปี

Tag : พรก ควบคุมเงินดิจิทัล เงินดิจิทัล