เจออีก! ทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง พบให้ชาวบ้านถือเงินถ่ายรูปแต่จ่ายจริงไม่กี่บาท

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 07:11 น.

Views

เจออีก ทุจริตเงินสงเคราะห์ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุดรธานี ที่นี่แยบยล ให้ชาวบ้านถือเงินถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน แต่จ่ายจริงไม่กี่บาท

ยิ่งสอบยิ่งเจอ ยิ่งสาวยิ่งลึก คราวนี้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 4 เข้าไปตรวจสอบโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ในนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เบื้องต้นพบว่ามีการนำเงินไปมอบให้กับชาวบ้าน กลุ่มฝึกอาชีพจักสานและทำไม้กวาด ที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นการใช้เงินที่ผิดวัตถุประสงค์
              
แต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ และสอบถามจากชาวบ้าน กลับพบว่าพฤติการณ์แยบยลต่างจากจังหวัดอื่น ๆ โดยเจ้าหน้าที่แจ้งกับชาวบ้านว่า ให้เข้ามาร่วมฝึกอาชีพโครงการละ 20 คน ต้องใช้งบประมาณ 40,000 บาท ในการจ้างวิทยากรมาสอน จัดซื้ออุปกรณ์อบรม 3 วัน รวมทั้งมีอาหารกลางวันให้รับประทาน 3 มื้อ ซึ่งก่อนเริ่มอบรม เจ้าหน้าที่ได้ให้ชาวบ้านทั้ง 20 คน ถือเงินคนละ 2,000 บาท ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานว่าได้รับเงินจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแล้ว แต่หลังจากถ่ายรูปเสร็จก็จะเก็บเงินคืนกลับไป โดยอ้างว่านำเข้าโครงการเพื่อเป็นกองทุนจัดซื้อของมาอบรม และหลังจากจบการอบรมตามโครงการ เจ้าหน้าที่ได้นำเงินไปมอบให้ที่บ้านคนละ 300 บาท

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เขต 4 สอบสวนรวบรวมหลักฐาน เพื่อส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาว่าเข้าข่ายทุจริตหรือไม่ อย่างไร

กรณีการสอบสวนอาจารย์ที่ปรึกษา ที่บังคับนักศึกษาหญิงที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตเงินสงเคราะห์ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น กราบเท้าขอโทษเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นั้น ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ในฐานะประธานสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากเดิมกำหนดจะแถลงผลการตรวจสอบในวันจันทร์ที่ผ่านมา แต่กลับไม่มีความเคลื่อนไหว ซึ่งรองอธิการบดี ยืนยันว่า สรุปผลการสอบสวนส่งให้กับอธิการบดีแล้ว และมีเพียงอธิการบดีเท่านั้นที่จะให้ข่าวได้ ซึ่งต่อมาได้มีการแจ้งสื่อมวลชนว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งผลการสอบสวนไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว และจะไม่มีการแถลงข่าวใด ๆ ซึ่งแน่นอนสร้างความผิดหวังให้กับสังคมและกับตัวน้องนักศึกษาเองด้วย
            
ขณะเดียวกัน ที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ภูมิภาค ได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอดีตลูกจ้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ที่กล้าออกมาเปิดโปงการทุจริตร่วมกับน้องนักศึกษาอีกคนหนึ่ง ซึ่งศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ภูมิภาค ภูมิใจที่มีศิษย์เก่าน่าเอาเป็นตัวอย่างแก่เยาวชน โดยจะมีการให้ทุนการศึกษาแก่ศิษย์เก่ารายนี้ ในการศึกษาต่อที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย พร้อมมอบร้านสะดวกซื้อให้เป็นเจ้าของในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ อดีตลูกจ้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น ยอมรับว่าดีใจ และไม่คิดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงเช่นนี้ เพราะทำลงไปไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน นอกจากความถูกต้อง จึงอยากฝากน้อง ๆ รุ่นหลัง ให้กล้าทำและต่อสู้เพื่อให้การทุจริตคอร์รัปชันหมดไปจากสังคมไทย

Tag : สนามข่าว 7 สี ทุจริตเงินสงเคราะห์ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เงินสงเคราะห์ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เปิดโปงการทุจริต