แนะผู้บริโภคสังเกตเครื่องหมาย FSC บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 07:26 น.

Views

เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม แนะผู้บริโภคสังเกตเครื่องหมาย FSC บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้

โดยเครื่องหมาย FSC คือ สัญลักษณ์ที่ได้รับการรับรองจาก องค์การจัดการด้านป่าไม้ (Forest Stewardship Council) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับโลก ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้นำประเทศ ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม และภาคธุรกิจ เพื่อสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรป่าไม้ทั่วโลกอย่างมีแบบแผน โดยมีระบบควบคุมกำกับและตรวจสอบอย่างเข้มงวด เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และได้รับการยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันมีสมาชิกจาก 120 ประเทศ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างค่านิยมการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างรับผิดชอบ

บรรจุภัณฑ์ที่มีตรา FSC กำกับ จึงแสดงถึงมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างมีความรับผิดชอบ เริ่มตั้งแต่การดำเนินการจัดหาวัตถุดิบกระดาษ และเยื่อไม้จากแหล่งปลูกเชิงพาณิชย์ที่ได้รับการรับรองจาก องค์การจัดการด้านป่าไม้ จนกลายเป็นบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่าย โดยเริ่มจำหน่ายแล้วที่ประเทศฟินแลนด์ ส่วนในประเทศไทยอยู่ระหว่างรอผลตอบรับจากผู้บริโภค

นอกจากนี้กล่องเครื่องดื่มและกล่องนมที่บริโภคแล้ว ยังกลับมารีไซเคิลผลิตเป็นหลังคาได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ซึ่งมีคุณสมบัติเบา ช่วยกันความร้อนจากแสดงแดด ปลอดเชื้อรา และซ่อมแซมง่าย ปัจจุบันได้มอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Tag : สนามข่าว 7 สี เครื่องหมาย FSC ปกป้องทรัพยากรป่าไม้ องค์การจัดการด้านป่าไม้ ไบโอพลาสติก