ภาคอุตสาหกรรมเตือนแรงงานปรับตัวยุคดิจิทัล

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 04:59 น.

Views

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สอท. เปิดเผยว่าปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทย ยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ประกอบกับต้นทุนด้านการพัฒนาและว่าจ้างทรัพยากรมนุษย์เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการภาคการผลิตหลายราย จึงเริ่มปรับตัวมาใช้เทคโนโลยี เครื่องจักรกลและหุ่นยนต์ เพื่อการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีต้นทุนใกล้เคียงกัน โดยขณะนี้มีภาคอุตสาหกรรมประมาณ 30% เริ่มเปลี่ยนการใช้แรงงานคนเป็นการนำเข้าเครื่องจักรแทน โดยคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ใช้แรงงานจะต้องปรับตัวเพิ่มทักษะ โดยเฉพาะด้านการควบคุมกลไกการผลิตและความรู้ด้านดิจิทัล ซึ่งต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด
             
ส่วนการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนหน้านั้น มองว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมมากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายได้ว่าจ้างแรงงานในอัตราสูงกว่าอัตราขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดไว้อยู่แล้ว โดยประเมินว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ที่ต้องมีการจ้างแม่บ้านและพนักงานดูแล