ครม.เห็นชอบ ช่วงสงกรานต์ใช้มอเตอร์เวย์ฟรี 11-18 เม.ย.นี้

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 04:59 น.

Views

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 หรือมอเตอร์เวย์ทั้ง 2 สาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งเวลา 24.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน ถึง 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2561 เป็นเวลา 8 วัน

Tag : มอเตอร์เวย์ฟรี สงกรานต์