{channel_category} {/channel_category} ข่าวอุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 มีนาคม 2561

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 มีนาคม 2561

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 04:59 น.

Views

ภาคเหนือ ภาคกลางร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32 - 36 องศาเซลเซียส

Tag : อุณหภูมิโลก พยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้