ตำรวจจับโรงงานผลิตปุ๋ยไม่ได้รับอนุญาต จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 02:15 น.

Views

ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ บก.ปคบ. ร่วมกับนักวิชาการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร นำกำลังเจ้าหน้าที่ 50 นาย เข้าตรวจสอบบริษัทผลิตปุ๋ยในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นโกดังขนาดใหญ่ ด้านหน้าขายปุ๋ยและยา ส่วนด้านหลังใช้ผลิตปุ๋ยและยาจำนวนมาก พร้อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การผลิต จึงได้อายัดปุ๋ยและยาทั้งหมดไว้เพื่อให้ผู้ที่เชี่ยวชาญกรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งของกลางที่ยึดได้มีมูลค่านับ 10 ล้านบาท

พร้อมแจ้งข้อหา นายสมบูรณ์ สินสวนแตง กรรมการผู้จัดการ มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต จำหน่ายวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ขายวัตถุอันตรายโดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียน พร้อมควบคุมตัวไว้ดำเนินคดี