เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นร้านค้างาช้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 02:15 น.

Views

นายถนอมศักดิ์ เสรีนนท์ชัย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และวิชาการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และตำรวจ ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นร้านค้างาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการลักลอบนำงาช้างที่ผิดกฎหมายมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่ระบุว่า จากการตรวจค้นไม่พบงาช้างที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากทางร้านค้างาช้าง ได้นำงาช้างบ้านมาจำหน่าย ซึ่งมีทั้งงาช้างแกะสลักและเครื่องประดับ พร้อมทั้งยังได้ทำการบันทึกประวัติผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างเอาไว้

สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงาช้าง จำนวน 3 ร้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและตำรวจ ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นเนื่องในวันช้างไทย เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบนำงาช้างที่ผิดกฎหมายมาจำหน่าย ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่