หลายหน่วยหาทางจัดการช้างป่าบนฐานวิชาการ

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 02:15 น.

Views

เนื่องด้วยวันที่ 13 มีนาคม เป็นวันช้างไทย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาการจัดการช้างไทยบนฐานวิชาการสู่ความยั่งยืน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มประชาชนร่วมประชุมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างคนกับช้าง เพื่อให้ประชาชนคนไทยหันมาให้ความสำคัญกับช้างป่าอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ช้างป่ามากขึ้น เพราะปัจจุบันมีการขยายพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร มีการบุกรุกแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่า ส่งผลให้ช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร ทำร้ายมนุษย์ เกษตรกรต้องเผชิญกับความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวง

การเสวนาครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการช้างป่าร่วมกันอย่างสงบสุขและยั่งยืน