รณรงค์หยุดเผาตอซังข้าว จ.ชัยภูมิ

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 01:09 น.

Views

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเผาใบอ้อยและตอซังข้าว หลังยังพบว่าส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการจุดไฟเผาจนส่งผลกระทบต่อค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพชุมชน

นอกจากนี้ยังทำให้ดินที่ถูกความร้อนแข็งจับตัวเป็นก้อน สูญเสียธาตุอาหารและจุลินทรีย์