ป.ป.ท.ลงพื้นที่พบโครงการรัฐส่อเค้าทุจริต

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 00:06 น.

Views

พบโครงการ "สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง" นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี งบปี 2559 - 2560 ส่อเค้าทุจริต

หลังการลงพื้นที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.สอบปากคำกลุ่มชาวบ้าน ให้ข้อมูลว่ามีการนำเงินในโครงการฯ ไปจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนชัยพร เพื่อเปิดอบรมการฝึกอาชีพ โดยให้ผู้เข้าร่วมถ่ายรูปการรับเงิน ก่อนเรียกเก็บคืน เป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ เนื่องจากรัฐต้องการช่วยเหลือในรูปแบบการให้เงินสดเป็นรายบุคคล