กองทัพอากาศเปิดปฏิบัติการฝนหลวง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 11:23 น.

Views

พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวงกองทัพอากาศ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นักบินและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง

สำหรับปี 2561 กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในโครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" จำนวน 12 เครื่อง พร้อมสนับสนุนฐานปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 11 กองบิน

โดยจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 Alpha Jet จำนวน 2 เครื่อง ในการเริ่มปฏิบัติภารกิจฝนหลวง ที่กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
  
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยบินฝนหลวง ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญภารกิจหนึ่งของกองทัพอากาศ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและหมอกควันไฟป่าทั่วทุกภูมิภาค