Green Report : ค้นพบพืชสายพันธุ์ใหม่ของโลก

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 11:23 น.

Views

"ดาดดารารัศมี" เป็นพืชล้มลุกที่ถูกค้นพบโดยนักวิจัยไทย ซึ่งใช้เวลาศึกษายาวนานถึง 10 ปี และได้ถูกประกาศให้เป็นพืชสายพันธุ์ใหม่ของโลกเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ชื่อ "ดาดดารารัศมี" ถูกตั้งขึ้นตามลักษณะทางกายภาพของพืช ที่มีลวดลายสวยงามเหมือนใยแมงมุม แต่งแต้มด้วยลายของเส้นใบที่มีสีเงินแวววาวคล้ายกับสีของตะกั่ว หรือดาดตะกั่ว ซึ่งมีสีเงินแวววับจับตา โดย "ดาดดารารัศมี" ได้ถูกยกย่องว่าเป็นอัญมณีแห่งพงไพร เพราะเป็นพืชที่มีความสวยงามมากที่สุดชนิดหนึ่ง
           
"ดาดดารารัศมี" จัดเป็นพืชล้มลุก มีความสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับ "ต้นก้ามกุ้งหิน" และ "ส้มกุ้ง" ที่คนทางภาคใต้นิยมนำไปประกอบอาหาร ต้น "ดาดดารารัศมี" จะเติบโตเฉพาะป่าดิบเขา หรือเขาหินปูน และพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น พบมากในช่วงกลางฤดูฝนไปจนถึงปลายฝนต้นหนาว โดยขณะนี้พบเพียงที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น

พืชชนิดนี้ยังเป็นดัชนีชี้วัดสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี เพราะหากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย พวกมันจะตายทันที

ดาดดารารัศมีมีความสำคัญกับระบบนิเวศ เพราะนอกจากเป็นอาหารของสัตว์และคนแล้ว สีสันลวดลายบนใบนั้นยังเป็นที่กำบังช่วยให้สัตว์เลื้อยคลานหลบซ่อนตัวจากศัตรูได้

การค้นพบพืชล้มลุกที่เติบโตบนหิน ถือเป็นตัวชี้วัดว่าระบบนิเวศแถบนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มาก จึงต้องหามาตรการเฝ้าระวังไม่ให้ป่าถูกรบกวนมากเกินไป โดยเฉพาะดาดดารารัศมีที่สถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ขณะนี้นักวิจัยกำลังอยู่ในขั้นตอนศึกษาเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนดาดดารารัศมี และศึกษาต่อยอดเพื่อใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรค เพราะมีการค้นพบสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในพืชชนิดนี้ด้วย

Facebook : Ch7greenreport

Tag : Green Report