วสท. พิสูจน์รอยแยกสะพานวงเวียนหลักสี่ ยันโครงสร้างโดยรอบยังมั่นคง

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ไปกับสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจสอบสะพานข้ามวงเวียนหลักสี่ ใช้ตลับเมตรวัดรอยแยกกลางสะพานกันเลย และพบมีระยะห่างวัดได้ 11 เซนติเมตร อยู่กลางสะพานจากฝั่งถนนแจ้งวัฒนะ ที่จะข้ามไปถนนรามอินทรา

วิศวกรรมสถานฯ ลงความเห็นว่า ความห่างที่เกิดขึ้นจนมองเห็นได้ชัดเป็นเทคนิคทางวิศวกรรมที่ให้มีการยืดหยุ่นตามสภาพอากาศ และในช่วงนี้ที่อากาศร้อนจะขยายตัว เรื่องนี้ประชาชนผู้ใช้รถใช้สะพานไม่ต้องเป็นกังวล เพราะโครงสร้างโดยรอบของสะพานยังมั่นคงแข็งแรง 

ขณะที่ นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ยอมรับว่าบนสะพานนี้พบรอยต่อที่มีความห่าง 3 จุด จึงจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนตัวเชื่อม หรือ finger joint ตัวใหม่ ในตอนกลางคืน เพื่อให้รอยเคลื่อนตัวน้อยลง และซ่อมแผ่นยางด้านใต้ที่เสื่อมสภาพ ปิดช่องโหว่ที่มองเห็น เพื่อลดความกังวลของประชาชน

Tag : สะพานวงเวียนหลักสี่