สมชัย วิเคราะห์เผยโรดแมปเลือกตั้งส่อเลื่อนอีก 6 เดือน เป็น เม.ย.2562

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.(คณะกรรมการการเลือกตั้ง) วิเคราะห์กรอบเวลาหาก สนช.(สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และร่างที่ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.พบว่าอย่างน้อยต้องใช้เวลาวินิจฉัย 45 วันและนำกลับมาแก้ไขอีก 15 วัน รวม 60 วัน ซึ่งทำให้ต้องเลื่อนโรดแมปเลือกตั้งจากเดือนกุมภาพันธ์เป็นเมษายน 2562  
              
โดยเฉพาะหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ร่างที่ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.ตกทั้งฉบับ จะทำให้โรดแมปยืดไปอีก 6 เดือน เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดต้องเลือก สว.ก่อนการเลือกตั้ง สส. 15 วัน ดังนั้นถ้าไม่มี สว.ก็จะไม่มีการเลือกตั้ง

นายสมชัยจึงมองหมากเกมนี้ลึกซึ้ง และให้จับตาระหว่าง สนช.กับนายกรัฐมนตรี ใครเป็นจำเลยสังคม ถ้าโรดแมปต้องเลื่อนไป 2-6 เดือนเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ยอมรับกังวลว่าการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จะทำให้การประกาศใช้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับเกิดความล่าช้า แต่ยังเชื่อไม่ส่งผลกระทบกับโรดแมปเลือกตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพราะมั่นใจศาลรัฐธรรมนูญจะให้ปรับแก้เฉพาะมาตรา ไม่ใช่ทั้งฉบับ

ขณะที่ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. เปิดเผยว่า สมาชิก  สนช.เตรียมหารือด่วนพรุ่งนี้ว่าจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับหรือไม่  ทั้งนี้ยังเชื่อว่าหากยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ศาลจะไม่วินิจฉัยตีตกทั้งฉบับ เพราะเป็นประเด็นปลีกย่อย อีกทั้งบางประเด็นอยู่ในบทเฉพาะกาลจึงไม่กังวลจะถูกตีตกทั้งฉบับ

Tag : เลือกตั้ง เลื่อนเลือกตั้ง โรดแมป