องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 18

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 19:41 น.

Views

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทอง ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่องค์กรดีเด่น, นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น และนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น รวม 73 รางวัล ทั้งมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน 28 รางวัล

งานมอบรางวัลเทพทอง จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจของบุคลากรในวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นแบบอย่างความประพฤติ และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวมถึงองค์กรที่สนับสนุนการผลิตรายการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยปัจจุบันสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับงานหลายด้านและบุคลากรมีอยู่เป็นจำนวนมาก ก่อผลดีผลเสียต่อสังคมได้ หากปราศจากความรับผิดชอบและไม่คำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

Tag : องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเทพทอง รางวัลเทพทอง รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 18