หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 19:42 น.

Views

วันนี้ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมแบ่งกำลังไปตามจุดต่าง ๆ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือราษฎรให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต่างๆ ให้สวยงามน่าอยู่ โดยวันนี้แบ่งกำลังออกเป็น 3 กลุ่ม ทำการปรับภูมิทัศน์ทั้ง 2 ฝั่งของถนนวิภาวดีรังสิต เริ่มจากแยกดินแดง ถึงสนามกีฬากองทัพบก และจากแยกดินแดง ถึงแยกสุทธิสาร ระยะทาง รวม 1,700 เมตร มีการตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บใบไม้ เศษขยะ กำจัดวัชพืช และล้างทำความสะอาดทางเท้า เพื่อให้ภูมิทัศน์ทั้ง 2 ฝั่งของถนนวิภาวดีรังสิตสะอาดน่าอยู่มากขึ้น และไม่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ

Tag : เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทาน จิตอาสา