ครูพาเด็กอนุบาลฝึกว่ายน้ำ ป้องกันเหตุจมน้ำเสียชีวิตช่วงปิดเทอม จ.เลย

วันที่ 15 มี.ค. 2561 เวลา 07:05 น.

Views

คณะครูที่จังหวัดเลย พาเด็กอนุบาลไปฝึกว่ายน้ำ เพื่อให้มีทักษะการเอาตัวรอดก่อนปิดเทอม

คณะครูพาเด็ก ๆ ชั้นบริบาลไปจนถึงชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กว่า 70 คน ไปเรียนว่ายน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการซัมเมอร์แคม 2018

ครูวิไลพรรณ วาจารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดเผยว่า ช่วงปิดเทอมมักจะมีข่าวว่าเด็กจมน้ำ เพราะอากาศร้อน ทำให้เด็ก ๆ ชักชวนกันไปเล่นน้ำ ซึ่งหากผู้ปกครองคลาดสายตา อาจจเกิดเหตุร้ายขึ้นได้ ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อให้เด็กเรียนรู้การเล่นน้ำอย่างปลอดภัย

สอดคล้องกับข้อมูลจากสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนมักจะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิต โดยเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ปี 2560 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตถึง 254 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 ของเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตตลอดทั้งปี โดยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นเด็กอายุ 5-9 ปี และมักจะเกิดจากการชักชวนกันไปเล่นน้ำเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนเด็กเล็กจะจมน้ำจากแหล่งน้ำภายในบ้านและรอบบ้าน ซึ่งสาเหตุมาจากความเผอเรอของบุคคลในครอบครัว

Tag : สนามข่าว 7 สี ฝึกว่ายน้ำ ฝึกเด็กว่ายน้ำ เด็กจมน้ำ ป้องกันเด็กจมน้ำ