ฝนหลวงช่วยลดฝุ่นละอองกรุงเทพฯ

วันที่ 15 มี.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ได้ติดตามปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ทำให้เกิดฝุ่นละอองมลพิษ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม จึงได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นบินทำฝนหลวงบริเวณจังหวัดนครปฐม และราชบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อให้ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ บริเวณฝั่งธนบุรี ผลการปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ระดับหนึ่ง