ไทย/สหรัฐฯ ขยายโอกาสทางการค้า

วันที่ 15 มี.ค. 2561 เวลา 00:57 น.

Views

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  หรือ มกอช. พร้อมคณะกงสุลฝ่ายการเกษตร  ประจำกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา หารือร่วมกับผู้ส่งออกของไทย เพื่อหาความร่วมมือในการขยายโอกาสทางการค้า

ที่ผ่านมา  ไทยส่งออกสินค้าทางการเกษตรให้กับสหรัฐอเมริกา ได้แก่  มะพร้าว  12,000 ตันต่อปี ขิง 340 ตัน และมะขาม 400 ตัน คิดเป็นมูลค่า กว่า 455 ล้านบาท