เจ้าหน้าที่เข้าช่วยผู้ประสบวาตภัย จ.บุรีรัมย์

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 23:58 น.

Views

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยใน 10 ตำบล รวมกว่า 400 ครัวเรือน

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ตำบลหนองโดน เนื่องจากถูกพายุพัดถล่มทั้ง 8 หมู่บ้าน รองลงมาคือ ตำบลโคกกลาง โดยตำบลใดที่งบประมาณไม่เพียงพอขอให้ผู้นำชุมชนรีบแจ้งไปที่อำเภอ เพื่อเสนอทางจังหวัดพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วน