สสว.ผุดโครงการปั้นดาว SME นำร่องที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 16 มี.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.จัดทำโครงการ "ปั้นดาว" ขึ้น โดยจะทำงานร่วมกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะ SME ภาคการค้าและบริการในเมืองรอง ให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและกระจายรายได้สู่ชุมชน
 
โดยผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจะถูกผลักดันและได้รับการสนับสนุนทุกด้านในลักษณะฟูมฟักให้ไปสู่จุดประสบความสำเร็จ และนำมาเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป

ทั้งนี้คาดว่าปีนี้โครงการ "ปั้นดาว" จะสามารถสนับสนุน SME ได้ไม่น้อยกว่า 10 จังหวัด เบื้องต้นจะนำร่องลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อไปทำความเข้าใจพร้อมกับสร้าง "กาฬสินธุ์โมเดล" ขึ้น ยกเป็นต้นแบบจังหวัดนำร่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับจังหวัดอื่นต่อไป

หากสามารถดำเนินโครงการ "ปั้นดาว" ได้ตามเป้าหมาย จะทำให้อีก 5 ปีข้างหน้า SME จะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 10 % จากปี 2560 ที่ขยายตัว 5.1 % ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 90,000 ล้านบาท