โซเชียลติง! คำลงท้าย ค่ะ คะ ในหนังสือเรียน ลามมาถึงหนังสือวิชาการ

วันที่ 17 มี.ค. 2561 เวลา 20:16 น.

Views

ประเด็นการใช้คำลงท้ายผิดเพี้ยน เช่น จาก “ค่ะ” เป็น “คะ” “จ๊ะ” เป็น “จ้ะ” ลามมาถึงหนังสือวิชาการ เป็นที่วิจารณ์กันมากในโซเชียลมีเดีย

แฟนเพจเฟซบุ๊ก มานะ มานี ปิติ ชูใจ ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ที่หนังสือของหน่วยงานทางวิชาการ ซึ่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้นำมาให้นักศึกษาอ่านเรียน พบว่าการเขียนบทสนทนาเล่าเรื่องในหนังสือใช้คำลงท้ายแบบผิด ๆ เช่น “ค่ะ คะ ล่ะ จ๊ะ จ้ะ” ผิดทุกหน้า เช่น เขียนว่า "วิจัย คืออะไรค่ะ" และมันเป็นงานศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาสิ่งใหม่ ๆ จ๊ะ 

การเขียนผิดนั้นเป็นปัญหาด้านภาษา และพบเห็นได้ทั่วไป แต่ครั้งนี้เป็นหนังสือเรื่อง "หนูทดลอง สำคัญ จริง ๆ นะ" โซเชียลมีเดียโพสต์ภาพปกหนังสือว่า แต่งโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และติติงว่าตำราสอนนักศึกษา ควรตรวจทานให้ดีก่อนตีพิมพ์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาของคนรุ่นใหม่

เรื่องนี้ นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำลงท้ายประโยคที่ถูกต้อง ต้องแก้ไขวรรณยุกต์ที่ผิดเพี้ยนใหม่ในการเขียนบทสนทนา เช่น วิจัยคืออะไรคะ ไม่ใช่ "อะไรค่ะ", พวกมันได้ค่าจ้างในการทำงานเท่าไหร่คะ ไม่ใช่ "เท่าไหร่ค่ะ" เพราะ คำว่า นะคะ และ ค่ะ เป็นการตอบรับ เช่น ใช่ค่ะ ในขณะที่ การลงท้ายว่า "คะ" จะใช้ในประโยคคำถาม เช่น ไปไหมคะ, อะไรคะ ทำไมคะ เป็นต้น อาจารย์ยอมรับว่า เด็กรุ่นใหม่ให้ควาสำคัญเรื่องการใช้ภาษาอย่างถูกต้องน้อยลง เรื่องนี้ครูต้องสอนให้เด็ก ๆ คำนึงถึงความถูกต้องในการสื่อสารด้วย

Tag : คำลงท้าย ค่ะ คะ หนังสือเรียน หนังสือใช้คำลงท้ายแบบผิด ค่ะ คะ หนังสือเรียน