ป.ป.ท. พบทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่งเพิ่มเป็น 49 จังหวัด

วันที่ 19 มี.ค. 2561 เวลา 11:17 น.

Views

พันโทกรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เปิดเผยการตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พบมีทุจริตเพิ่มขึ้นเป็น 49 จังหวัด ทั้งนี้นอกจากการทุจริตในศูนย์ดังกล่าวแล้ว ยังตรวจพบการทุจริตในศูนย์นิคมสร้างตนเอง ซึ่งในส่วนนี้จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ เพราะอยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช. โดยพบว่ามีระดับผู้อำนวยการศูนย์นิคมสร้างตนเอง เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้วันพรุ่งนี้ที่ประชุมบอร์ด ป.ป.ท. จะรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งรวมไปถึงการทุจริตในโครงการเสมาพัฒนาชีวิตของกระทรวงศึกษาธิการด้วย

นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้รับรายงานเรื่องการทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่งมาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึ่งคาดว่าไม่นานจะสามารถเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตได้ โดยล่าสุด ป.ป.ท. ได้สั่งพักงานเจ้าหน้าที่ในหลายจังหวัด และกำลังรวบรวมผลสรุปทั้งหมด เพื่อเอาผิดข้าราชการทุกระดับทั้งทางวินัย และอาญา  

อย่างไรก็ตามแม้จะมีการทุจริตเกิดขึ้น แต่รัฐบาลไม่อาจยกเลิกเงินอุดหนุนในโครงการดังกล่าว เพราะไม่ต้องการหักด้ามพร้าด้วยเข่า โดยอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินรูปแบบใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทุจริต

Tag : ทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง ทุจริตเงินคนจน