จ๊อบไทย เผย 10 ตำแหน่งงานที่นิคมอุตสาหกรรมต้องการสูงสุดต้นปี 61

วันที่ 20 มี.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม ได้รวบรวมและวิเคราะห์จากฐานข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ถึงสถานการณ์ความต้องการแรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย พบว่ามีความต้องการแรงงานกว่า 10,600 อัตรา โดย 5 ประเภทงาน ที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด ได้แก่ งานผลิตและควบคุมคุณภาพ มีความต้องการแรงงานสูงสุด เฉลี่ย 2,372 อัตราต่อเดือน, รองลงมาเป็น ช่างเทคนิค 2,089 อัตรา, งานวิศวกรรม 1,306 อัตรา,งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 520 อัตรา และงานขาย 505 อัตรา ตามลำดับ
            
จากข้อมูลยังพบว่า 5 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ที่เปิดรับแรงงานมากที่สุด ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เปิดรับแรงงานมากที่สุดเฉลี่ย 1,623 อัตราต่อเดือน, รองลงมานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 649 อัตรา, นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 621 อัตรา, นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 495 อัตรา และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง 492 อัตรา
              
โดยงานในนิคมอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานสูง ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม จากโครงการสำคัญของรัฐบาล เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่ปัจจุบันเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

Tag : ตำแหน่งงานที่ต้องการ งานอะไรไม่ตกงาน