หลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม

วันที่ 22 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม 280 หลังคาเรือน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และสถานที่ราชการหลายแห่งได้รับความเสียหาย พร้อมตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ เพื่อรองรับการขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานี ถูกพายุพัดถล่มถึง 6 ครั้ง ประชาชนเดือดร้อนกว่า 600 ครอบครัว      
              
ที่จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้เหล่ากาชาดและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น นำถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับผู้ประสบวาตภัย 6 อำเภอ รวม 66 หมู่บ้าน 352 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น
              
ซึ่งพายุฤดูร้อนลูกนี้ ได้สร้างความเสียหายให้กับสวนลำไย ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ต้นลำไยพันธุ์อีดอที่กำลังออกผลเต็มต้น โค่นหักถึง 10 ต้นขาดรายได้ต้นละ 20,000 บาท และข้าวโพดที่รอเก็บเกี่ยว ถูกแรงลมพัดล้มลงกว่า 300 ต้น
            
แม้จะใกล้พ้นช่วงเตือนพายุฤดูร้อนแล้ว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำรวจความแข็งแรงของบ้านเรือนประชาชน ป้ายโฆษณา และต้นไม้ใหญ่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขป้องกันการสูญเสียและจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง