ชาวเมืองปลื้มใจ! อุดรธานี คว้ารางวัลเมืองน่าอยู่ระดับชาติ

วันที่ 22 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลจากการพัฒนาคนและเมือง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การดูแลด้านสาธารณสุข การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยเทศบาลเมืองอุดรธานี ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่ 3 หลังจากได้รับรางวัลครั้งแรกเมื่อปี 2550
              
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี บอกว่าภาคภูมิใจแทนชาวเมืองอุดรธานี เพราะรางวัลเป็นการรับรองระดับชาติ ซึ่งมาจากความรู้สึกของทุกคนที่ได้มาเยือน ทั้งร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงแหล่งเรียนรู้ โดยจากนี้ไปจะเดินหน้ายกระดับอุดรธานี ให้เป็นเมืองนานาชาติ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งให้เกิดการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก

Tag : อุดรเมืองน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ อุดรธานี